Skip to content

Portálové a multifunkční vertikální obráběcí CNC stroje VISION WIDE

Společnost Vision Wide byla založena v roce 1999 a v segmentu portálových strojů je největším Tchajwanským exportérem. Úzce se zaměřuje na nové technologie v obrábění a naslouchá potřebám zákazníků. Podle výsledků provedených z průzkumů firmy Vision Wide se požadavky zákazníků stále více zaměřují na přesnost obrobení dílce složitého tvaru na jedno upnutí při dodržení vysoké jakosti povrchu. Těmto trendům je uzpůsobena celá výrobní koncepce Vision Wide. Výsledkem je tak široká modelová řada obráběcích center s vysokou statickou i dynamickou stabilitou a variantním provedením.
Tyto moderní centra jsou určená zvláště pro výrobu forem, lisovacích nástrojů, zápustek, rámů automobilů nebo kolejových vozidel. Uplatní se také v automobilovém průmyslu a v běžném strojírenství pro výrobu tvarově složitých dílců, vyžadujících i víceosé obrábění. Díky své vyspělé konstrukci a parametrů umožňují jak silové hrubovací operace, tak i dokončovací obrábění.
Menší obráběcí portálové centra VISION WIDE (stůl o šířce 1100 až 2000 a o délce stolu 4000 až 6000) se cenově dají srovnávat s oblíbenými vodorovnými vyvrtávačkami VH13. Pokud je vhodná obrobková skladba, tak produktivita na portálové frézce je až o 40% vyšší než na vodorovné vyvrtávačce podobných technických parametrů.se

Portálová obráběcí centra s posuvným stolem pro 3osé obrábění

SE-vision-wide

SE řada
SE řada

X = 1600 - 3100 mm
Y = 1200 - 1800 mm
Z = 800 / 1000 mm
více

SM-Open_náhled

SM řada
(s možností paletizace)

X = 1600 - 6100 mm
Y = 1300 / 1800 / 2200 / 2300 / 2700 mm
Z = 800 / 1000 mm
více

Portálová obráběcí centra s posuvným stolem pro 3osé až 5stranné obrábění

SF-masina

SF řada

X = 2100 - 4100+ mm
Y = 1600 - 2700 mm
Z = 800 - 1020 mm
více

NF-masina

NF řada

X = 2200 - 6200 mm
Y = 2300 - 3900 mm
Z = 920 - 1400 mm
více

HF-masina

HF řada

X = 4200 - 6200 mm
Y = 3500 - 4700 mm
Z = 920 - 1400 mm
více

NF-masina

VB řada

X = 2000 - 4100 mm
Y = 1600 / 2000 mm
Z = 800 - 1020 mm
více

VF-rada-vw

VF řada

X = 3200 - 5200 mm
Y = 2300 / 2600 mm
Z = 920 - 1020 mm
více

BM-masina

BM řada

X = 4200 - 6200 mm
Y = 3000 - 4200 mm
Z = 1000 - 1400 mm
více

Portálová obráběcí centra s posuvným stolem pro 5osé obrábění

FA-masina

FA řada

X = 3100 - 8200 mm
Y = 2700 / 3300 mm
Z = 1000 mm
více

Portálová obráběcí centra „horní gantry“ pro 3osé obrábění

GS-rada-vw

GS řada

X = 1200 - 3000 mm
Y = 2000 mm
Z = 800 mm
více

Univerzální 5osá obráběcí centra (možnost vertikálního soustružení)

ASM-rada-vw

ASM řada

X = 1620 mm
Y = 1260 mm
Z = 1050 mm
více

Portálová obráběcí centra „horní gantry“ pro 5osé obrábění

GSF řada

X = 1600 - 6000 mm
Y = 2700 - 3200 mm
Z = 1000 / 1200 mm
více

Videa