Skip to content

Technologické řešení

Při nákupu nových strojů nabízíme vypracování technologického řešení, které v sobě obsahuje návrh optimální konfigurace stroje, návrh použití nejvhodnější technologie včetně vypracování časové studie a předložení seznamu vhodných nástrojů a upínacích prvků. Komplexní řešení technologie „na klíč“ provedeme na základě individuální smlouvy za dohodnutých podmínek.