Skip to content

Dálková diagnostika

Jedná se o nejrychlejší službu zákazníkovi. Jsme schopni zajistit zřízení a provozování dálkové diagnostiky na strojích vybavených řídícími systémy od firmy HEIDENHAIN a SIEMENS. Tyto stroje jsou propojeny s naším pracovištěm pro dálkovou diagnostiku vybaveným PC s příslušným softwarem. Diagnostika je moderní nástroj, který slouží pro zvýšení produktivity práce.  Umožňuje diagnostikovat všechny funkce stroje (PLC) a podmíněně i funkce řídícího systému ( např. kontrolu aktivních MP parametrů systému, TNC programy…) Připojení ke stroji pomůže upřesnit případné poruchy stroje a/nebo systému. To umožní efektivněji a rychleji provést případný servisní zásah. V některých případech je možné závadu odstranit přímo „od stolu“ prostřednictvím diagnostiky ve spolupráci s obsluhou stroje.