Skoleni obsluhy

Školení obsluhy, údržby a programování

Školení obsluhy, údržby a programování

V rámci komplexních služeb Vám nabízíme i vyškolení Vašich zaměstnanců, a to jak základům programování, tak i správné obsluze CNC obráběcího stroje. Obsluhu stroje zaškolíme na používání a ovládání řídících systému HEIDENHAIN a SIEMENS. Předvedeme jak správně pečovat o stroj,  jak diagnostikovat závady,  aby se eliminovaly prostoje způsobené drobnými závadami, a nedocházelo tím ke zbytečným ekonomickým ztrátám. Školení provádí pracovníci s vysokou kvalifikací a zkušenostmi získanými dlouholetou praxí při stavbách a opravách obráběcích strojů.

Obsah školení

 • provozní režimy systému

 • popis obrazovky a možností zobrazení

 • práce v ručním režimu

 • režim polohování s ručním zadáním

 • souřadný systém stroje a obrobku

 • popis a zadání nástroje

 • práce s tabulkou nástrojů

 • programování drah nástroje

 • cykly (vrtání, frézování)

 • přenos dat do PC

 • správa souborů na pevném disku a archivace