Skip to content

Školení obsluhy, údržby a programování

V rámci komplexních služeb Vám nabízíme i vyškolení Vašich zaměstnanců, a to jak základům programování, tak i správné obsluze CNC obráběcího stroje. Obsluhu stroje zaškolíme na používání a ovládání řídících systému HEIDENHAIN a SIEMENS. Předvedeme jak správně pečovat o stroj,  jak diagnostikovat závady,  aby se eliminovaly prostoje způsobené drobnými závadami, a nedocházelo tím ke zbytečným ekonomickým ztrátám. Školení provádí pracovníci s vysokou kvalifikací a zkušenostmi získanými dlouholetou praxí při stavbách a opravách obráběcích strojů.

Obsah školení