• široká modelová řada

  • výborný poměr ceny a užitných vlastností stroje

  • spolehlivé a praxi odzkoušené stroje

Společnost Vision Wide byla založena v roce 1999 a v segmentu portálových strojů je největším Tchajwanským exportérem.
Vision Wide se úzce zaměřuje na nové technologie v obrábění a naslouchá potřebám zákazníků. Podle výsledků provedených z průzkumů firmy Vision Wide se požadavky zákazníků stále více zaměřují na přesnost obrobení dílce složitého tvaru na jedno upnutí při dodržení vysoké jakosti povrchu. Těmto trendům je uzpůsobena celá výrobní koncepce Vision Wide. Výsledkem je tak široká modelová řada obráběcích center s vysokou statickou i dynamickou stabilitou a variantním provedením.
Tyto moderní centra jsou určená zvláště pro výrobu forem, lisovacích nástrojů, zápustek, rámů automobilů nebo kolejových vozidel. Uplatní se také v automobilovém průmyslu a v běžném strojírenství pro výrobu tvarově složitých dílců, vyžadujících i víceosé obrábění. Díky své vyspělé konstrukci a parametrů umožňují jak silové hrubovací operace, tak i dokončovací obrábění.
Menší obráběcí portálové centra VISION WIDE (stůl o šířce 1100 až 2000 a o délce stolu 4000 až 6000) se cenově dají srovnávat s oblíbenými vodorovnými vyvrtávačkami VH13. Pokud je vhodná obrobková skladba, tak produktivita na portálové frézce je až o 40% vyšší než na vodorovné vyvrtávačce podobných technických parametrů.

Rozdělení jednotlivých řad

Vysoce výkonná obráběcí centra

SE stroje
SF stroje
NF stroje
HF stroje

Obráběcí centra pro silové operace

VB stroje
VF stroje

Obráběcí centra s přestavitelným příčníkem

BM stroje

Vysoce produktivní 5-ti osé obráběcí centrum

FA stroje

Videa