K model

Základní vlastnosti

Ložová frézka pro silové obrábění
    Model K je dalším tuhým strojem uloženým na kluzném vedení. Jedná se o nejmenší model stroje firmy MTE. Podélná osa X, tj. jezdící stůl, může mít pracovní pojezdy 2.000 nebo 2.500 mm. Únosnost stolu je 4.500 / 6000 kg. Vertikální pojezd smykadla je 1.100mm a příčný výsuv smykadla je 1.000 mm. Je to velice vhodný stroj pro menší firmy na výkonové obrábění, kde může pracovat desítky let k zákaznické spokojenosti.
Specifikace
X (mm) 2.000 - 2.500 mm
Y (mm) 1000
Z (mm) 1100Všechny MTE stroje jsou osazeny obráběcími hlavami, jejichž výrobu má MTE plně pod kontrolou. Hlavy jsou letitou praxí ozkoušeny a jsou velice spolehlivé. Pro případ havárie hlavy má MTE dostatečné množství servisních hlav k zapůjčení konečným uživatelům. Výměna hlavy v České republice a na Slovensku se realizuje cca do týdne. Nejvíce jsou prodávány pevné dvouosé automatické hlavy AFK s indexací v obou osách po 2,5° x 2.5° a nebo v ose C může být indexace po 1°. Hlavy mají zajímavé paramenty - otáčky max. 4000 ot/min (6000 ot/min) s maximálním krouticím momentem 2050 Nm (1085 Nm). Dále má MTE i ortogonální hlavu s indexací v obou osách po 1°, hlava má maximální otáčky 4000 ot/min. Všechny hlavy mají opci na olejové chlazení, čímž je zaručena jejich přesnost.