BT model

Základní vlastnosti

Ložová frézka pro výkonné obrábění
    Všude tam, kde je kladen důraz na produktivní a přesné obrábění je vhodný model ložové frézky BT. Model BT se od výše popsaného modelu BF liší zejména provedením vodících ploch v jednotlivých lineárních osách, které je řešeno prostřednictvím valivého lineárního vedení INA. Stroj si zachovává dostatečnou tuhost při zvýšené dynamice posuvu – rychloposuv je na všech osách do 25.000 mm/min.. Podélná osa X, tj. jezdící stůl, může mít pojezdy od 2.000 do 5.000 mm.
Specifikace
X (mm) 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000
Y (mm) 1000 - 1200
Z (mm) 1000 - 1250 - 1500 - 2000Všechny MTE stroje jsou osazeny obráběcími hlavami, jejichž výrobu má MTE plně pod kontrolou. Hlavy jsou letitou praxí ozkoušeny a jsou velice spolehlivé. Pro případ havárie hlavy má MTE dostatečné množství servisních hlav k zapůjčení konečným uživatelům. Výměna hlavy v České republice a na Slovensku se realizuje cca do týdne. Nejvíce jsou prodávány pevné dvouosé automatické hlavy AFK s indexací v obou osách po 2,5° x 2.5° a nebo v ose C může být indexace po 1°. Hlavy mají zajímavé paramenty - otáčky max. 4000 ot/min (6000 ot/min) s maximálním krouticím momentem 2050 Nm (1085 Nm). Dále má MTE i ortogonální hlavu s indexací v obou osách po 1°, hlava má maximální otáčky 4000 ot/min. Všechny hlavy mají opci na olejové chlazení, čímž je zaručena jejich přesnost.