BF model

Základní vlastnosti

Ložová frézka pro silové obrábění
    Model BF je určen pro silové obrábění. Našel si uplatnění ve všeobecném strojírenství při požadavku na velký odběr materiálu. Jedná se o velice tuhý stroj, který má lineární vodící plochy jednotlivých os na kluzném vedení obložené turcitem. Podélná osa X, tj. jezdící stůl, může mít pojezdy od 2.000 do 5.000 mm. Šířka stolu je standardně 1.000 mm a na přání 1.200 mm. Stoly mají nosnost od 7.000 do 15.000 kg. Vertikální pojezd smykadla je od 1.000 do 2.000 mm. Výsuv smykadla je 1.000 nebo 1.200 mm. Na čele smykadla je umístěna pevná obráběcí hlava, která může být manuálně nebo automaticky nastavitelná. Nejčastěji je stroj vybaven dvouosou automatickou hlavou s indexací v obou osách po 2,5°. Hlavní motor vřeteníku má výkon S1 32kW, 4000 ot/min a za použití třístupňové převodovky má maximální krouticí moment 2050 Nm ( od 40 do 198 ot/min). Zajímavou alternativou je stejný typ hlavy s 6000 ot/min, kde výkon motoru může být až 40kW v S1. Další variantou provedení frézovací hlavy může být ortogonální hlava s indexací po 1° v obou osách. Pro automatickou výměnu nástrojů je možné volit zásobníky s kapacitou 24,40 a 60 nástrojů. Stroj je možno doplnit přídavnými otočnými stoly v horizontální rovině, nebo i ve vertikálním uspořádání doplněném koníkem. Velice důležitým rysem stroje je praxi vyzkoušený vývoj, který z něj dělá maximálně spolehlivé zařízení.
Specifikace
X (mm) 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 4500 - 5000
Y (mm) 1000 - 1200
Z (mm) 1000 - 1250 - 1500 - 2000Všechny MTE stroje jsou osazeny obráběcími hlavami, jejichž výrobu má MTE plně pod kontrolou. Hlavy jsou letitou praxí ozkoušeny a jsou velice spolehlivé. Pro případ havárie hlavy má MTE dostatečné množství servisních hlav k zapůjčení konečným uživatelům. Výměna hlavy v České republice a na Slovensku se realizuje cca do týdne. Nejvíce jsou prodávány pevné dvouosé automatické hlavy AFK s indexací v obou osách po 2,5° x 2.5° a nebo v ose C může být indexace po 1°. Hlavy mají zajímavé paramenty - otáčky max. 4000 ot/min (6000 ot/min) s maximálním krouticím momentem 2050 Nm (1085 Nm). Dále má MTE i ortogonální hlavu s indexací v obou osách po 1°, hlava má maximální otáčky 4000 ot/min. Všechny hlavy mají opci na olejové chlazení, čímž je zaručena jejich přesnost.