MULTIFUNKČNÍ 5-TI OSÉ CNC OBRÁBĚCÍ CENTRUM MULTIMILL 1600

Benefity stroje:

 • Vhodné pro 5-ti osé kontinuální obrábění
 • Koncepce stroje umožňuje různá obrábění (frézování, vrtání atd. včetně vertikálního soustružení) při jednom upnutí obrobku
 • Vysokootáčkový otočný stůl umožňuje až 300 ot./min.
 • Tepelná stabilizace rotačních os zajištuje přesnost a opakovatelnost obrábění
 • V kombinaci vysoké stability a tuhosti, vysoce dynamických pohonů a vlastností obráběcí hlavy je možné obrábění hliníku, ocelí, materiálů pro výrobu modelů a konstrukcí forem, ale též titanu pro letecký průmysl
 • Snadný přístup k pracovnímu prostoru

Technický popis stroje

  Velice tuhé lože stroje (pro uložení pohyblivého stojanu a posuvného otočného stolu) je vyrobeno jako monoblok z litiny. Rotační stůl (opčně vysokootáčkový stůl pro vertikální soustružení) je pojízdný ve směru podélné osy Y. Otočná souvisle řízená obráběcí hlava se přesouvá ve vertikálním směru. Pracovní osy X, Y a Z jsou osazeny lineárním vedením Schneeberger, pohyb je zajištěn pomocí předepnutých kuličkových šroubů a servomotorů SIEMENS. Zrychlení na lineárních osách je 3 m/s² a umožnuje posuvy 24 m/s. Stroj je standardně osazen optickými odměřovacími pravítky Heidenhain.

Obráběcí hlava

  Univerzální hlava od sesterské společnosti CYTEC je poháněna integrovanými momentovými motory (Patent EP0085081). Geometrické uspořádání uvedených motorů a technologie pohonu vedou k vysoce přesnému polohování a tvarové přesnosti v pěti-osém obrábění.

V hlavě mohou být zabudovány tyto typy motorových vřeten:

Typ vřetene Výkon S1/S6 (kW) Maximální kroutící moments S1/S6 (Nm) Maximální otáčky (ot/min) Upínací kužel
CS-42-238-S 42/55 400/525 8 000 HSK-A100, ISO 50
CS-50-238 50/63 248/315 15 000 HSK-A100

Opce vertikální soustružení se dodává v tomto rozsahu:

 • Řídící systém Heidenhain TNC 640
 • NC - otočný stůl CRT/1320/H/S, 4.500/10.000 Nm, 40.000 N (středově), 300 ot/min
 • Systém výměny nástroje s řezným rozhraním HSK-T100
 • Upínací funkce do hlavního vřetene
 • Měřící systém nástroje pro opci soustružení

Pracovní rozsahy

Příklady vhodných obrobků

Technické parametry

Pracovní rozsah Standardní parametr
Osa X 1.620 mm
Osa Y 1.260 mm
Osa Z 1.050 mm
Osa B (-) 2° až do (+) 182°
Osa C (otočný stůl) 360°
Otočný stůl
Čelní deska 1.320 mm
Nosnost stolu Soustředné zatížení 40.000 N
T- drážky axiální podélná drážka 18H8
T- drážky příčná18H12
Vzdálenost T-drážek 200 mm
Upínací moment 10.000 Nm
Jmenovitý moment 2.830 Nm
Max. moment 5.235 Nm
Max. otáčky 390°/s / (66 rpm)
Přesnost polohování ± 2,5“
Pohon obráběcí hlavy osa B
Rozsah natáčení od (-) 2° do (+) 187°
Pracovní / maximální rychlost 390°/s / (65 ot./min)
Jmenovitý moment 1.825 Nm
Maximální moment 3.550 Nm
Moment zpevnění 5.500 Nm
Polohovací přesnost ± 2,5“
Hlavní vřeteno
Výkon S1 / S6 42 kW / 55 kW
Moment S1 / S6 400 Nm / 525 Nm
Maximální otáčky 8.000 rpm
Řezné rozhraní SK 50
Typ motoru synchronní / 8 pólů
Upínací systém hydraulický
Upínací síla 30.000 N
Čištění nástroje Stlačený vzduch, 4–6 barů
Vnější chlazení ECS 12 trysek / chladící kostka
Vnitřní chlazení ICS 50 barů / 20 l/min
Výměník nástrojů
Typ výměny Řetězový s dvojitým chapadlem
Řezné rozhraní SK 50
Počet míst 60
Průměr nástroje Plné obsazení lůžek 125 mm
Průměr nástroje S volným sousedním lůžkem 180 mm
Délka nástroje max. 350 mm
Hmotnost nástroje max. 20 kg
Rozměr a hmotnost
Velikost D / Š / V 6.700 / 5.980 / 4.250 mm
Celková hmotnost 32.000 kg
Přípojka stlačeného vzduchu na místě instalace stroje
Tlak 6 bar
Spotřeba vzduchu 6 m³/h
Přívod elektřiny
Hlavní napájecí síť 3x 400 V / 50 Hz / 70 kVA