MULTIFUNKČNÍ 5-TI OSÉ CNC OBRÁBĚCÍ CENTRUM MULTIMILL 1000

Benefity stroje:

  • Vhodné pro 5-ti osé kontinuální obrábění
  • Koncepce stroje umožňuje různá obrábění (frézování, vrtání atd. včetně vertikálního soustružení) při jednom upnutí obrobku
  • Použitý vysokootáčkový otočný stůl umožňuje až 350 ot./min
  • Tepelná stabilizace rotačních os zajištuje přesnost a opakovatelnost obrábění
  • V kombinaci vysoké stability a tuhosti, vysoce dynamických pohonů a vlastností obráběcí hlavy je možné obrábění hliníku, ocelí, materiálů pro výrobu modelů a konstrukcí forem, ale též titanu pro letecký průmysl
  • Snadný přístup k pracovnímu prostoru

Technický popis stroje

    Velice tuhé lože stroje (pro uložení pohyblivého stojanu a posuvného otočného stolu) je vyrobeno jako monoblok z litiny. Rotační stůl (opčně karuselovací stůl) je pojízdný ve směru podélné osy Y. Otočná souvisle řízená obráběcí hlava se přesouvá ve vertikálním směru. Pracovní osy X, Y a Z jsou osazeny lineárním vedením Schneeberger, pohyb je zajištěn pomocí předepnutých kuličkových šroubů a servomotorů SIEMENS. Zrychlení na lineárních osách je 4 m/s² a umožnuje rychloposuvy 40 m/s. Stroj je standardně osazen optickými odměřovacími pravítky Heidenhain.

Obráběcí hlava

    Univerzální hlava od sesterské společnosti CYTEC je poháněna integrovanými momentovými motory (Patent EP0085081). Geometrické uspořádání uvedených motorů a technologie pohonu vedou k vysoce přesnému polohování a tvarové přesnosti v pěti-osém obrábění.

V hlavě mohou být zabudovány tyto typy motorových vřeten:

Aplikace Výkon S1 (kW) Maximální kroutící moments S6 (Nm) Maximální otáčky (ot/min) Upínací kužel
univerzální použití (i pro opci soustružení) 27 170 12 000 HSK-A100
hrubovací obrábění 34 220 12 000 HSK-A100
dokončovací obrábění 21 130 18 000 HSK-A63

Opce vertikální soustružení

Pracovní rozsahy

Příklady vhodných obrobků

Technické parametry

Pracovní rozsah Standardní parametr Opce
Osa X 1000 mm
Osa Y 800 mm
Osa Z 700 mm
Osa B (-) 10° až do (+) 187°
Osa C (otočný stůl) 360°
Řídící systém HEIDENHAIN iTNC530 SIEMENS SINUMERIK 840 D SL
Otočný stůl
Čelní deska 1.000 x 800 mm ø 900
Nosnost stolu Soustředné zatížení 20.000 N
T- drážky axiální drážky 18 H12
Vzdálenost T-drážek 100 mm
Upínací moment 4.000 Nm
Max. moment 1.600 Nm
Max. otáčky 50 - 100 ot/min 350 ot/min
Pohony lineárních os
Posuv X- / Y- / Z- osa 40 / 40 / 40 m/min
Zrychlení 4 m/s²
Pohon obráběcí hlavy
Posuv Osa B 360°/s
Akcelerace Osa B 2000°/s²
Jmenovitý moment Osa B 1.000 Nm
Upínací moment Osa B 4.000 Nm
Hlavní "univerzální" vřeteno
Výkon S1 / S6 27 kW / 32 kW
Moment S1 / S6 130 Nm / 170 Nm
Max. otáčky 12.000 ot/min
Řezné rozhraní HSK-A(T)63
Typ motoru synchronní / 8 pólů
Upínací systém hydraulický
Upínací síla 19.000 N
Čištění nástroje Stlačený vzduch, 4–6 barů
Vnější chlazení ECS 4 sprchové trysky
Chlazení středem vřetene ICS 50 barů / 20 l/min
Automatická výměna nástrojů
Typ výměny Řetězový s dvojitým chapadlem
Určeno pro upínací kužel HSK-A63
Počet míst 52
Průměr nástroje Plné obsazení lůžek 75 mm
Průměr nástroje S volným sousedním lůžkem 130 mm
Délka nástroje max. 300 mm
Hmotnost nástroje max. 8 kg
Přesnost v souladu s VDI / DGQ 3441
Polohová nejistota P X / Y / Z 0,009 mm
Polohová odchylka Ps X / Y / Z 0,008 mm
Polohová nejistota P 5“
Polohová odchylka Ps 2,5“
Přípojka stlačeného vzduchu
Tlak 6 barů
Spotřeba vzduchu 6 m³/h
Upínací síla 19.000 N
Čištění nástroje Stlačený vzduch, 4 – 6 barů
Dodávka externího chladiva ECS 4 sprejové trysky
Dodávka interního chladiva ICS volitelná 50 barů / 15 l/min
Výměník nástrojů
Typ Řetězový s dvojitým skřipcem
Držák nástroje HSK-A63
Počet míst 48 60/72
Průměr nástroje Při plném obsazení 105 mm
Průměr nástroje S volnými sousedními místy 130 mm
Délka nástroje max. 300 mm
Hmotnost nástroje max. 8 kg
Přesnost v souladu s VDI / DGQ 3441
Polohová nejistota P X / Y / Z 0,011 mm
Polohová odchylka Ps X / Y / Z 0,009 mm
Polohová nejistota P B- osa 5“
Polohová odchylka Ps B- osa 2,5“
Přípojka elektřiny
Hlavní napájecí síť 3x 400 V / 50 Hz
Příkon 70 kVA
Rozměr a hmotnost stroje
Velikost D / Š / V 5300 / 5000 / 3.500 mm
Celková hmotnost 15.000 kg